Thu hái tự nhiên

08/15/2017 Lượt xem: 963

Linh chi từ rừng Tiên Phước, Quảng Nam.

Khu bảo tồn linh chi riêng

08/15/2017 Lượt xem: 1012

Là cách duy nhất để có nguồn Linh chi chất lượng.

Kiểm định chất lượng

08/15/2017 Lượt xem: 867

Đã được được kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm thuốc TW

Đóng gói sản phẩm

08/15/2017 Lượt xem: 828

Vệ sinh bảo quản đúng quy trình để tránh mối mọt, nấm mốc

banner
totop