Vệ sinh bảo quản đúng quy trình để tránh mối mọt, nấm mốc